Sashimi A (7 Pieces) $16
V

Tuna / Salmon / Yellowtail

Sashimi B (14 Pieces) $28
V

Tuna / Salmon / Yellowtail / White Fish / Albacore

“OMAKASE” $50+
V
Rice “Tamanishiki” $3
V
Udon Noodle $8
V
Soba Noodle $8
V
Nabeyaki Udon $12
V
NF Premium Chirashi $34
V