Akadashi Asari Clam Miso

$4

V

Akadashi Miso

$3

V

Asari Clam Miso

$4

V

“Organic Miso”

$3

V

Screaming “O” Salad

$18

V

Tuna Poke Salad

$14

V

Soft Shell Crab Salad

$12

V

Pork Shabu Shabu Salad

$8

V

Tofu Salad

$8

V

Cucumber Salad

$5

V

Seaweed Salad

$6

V

House Salad

$6

V


Sauteed Manila Clam

$9

V

Deep Fried Oysters

$8

V

Garlic Shrimp

$10

V

Tako Wasabi

$4

V

Sauteed Squid

$4

V

Shrimp Tempura

$8

V

Calamari

$8

V

Hamachi Kama

$15

V

Chilean Seabass

$16

V

Grilled Salmon

$11

V

For Sizzle My Nizzle

$5

V

Shabo Shio

$11

V

Soft Shell Crab

$8

V

Baked NZ Mussels

$9

V

Yuzu Seared Salmon

$15

V

Jalapeno Yellowtail

$15

V

Fresh Spring Roll

$6

V

Gyoza

$6

V

Flavored Edamame

$6

V

Edamame

$5

V

Shishito Pepper

$5

V

Green Bean Tempura

$5

V

Mushroom Tempura

$5

V

Vegetable Tempura

$8

V

Agedashi Tofu

$4

V

Agedashi Nasu

$4

V

Sauteed Spinach

$5

V

Sauteed Asparagus

$6

V

Sauteed Mushroom

$8

V

Chawanmushi

$5

V

Chicken Teriyaki

$7

V

Spicy Chicken

$8

V

Chicken Gizzard

$6 / $10

V

Katsu

$8

V

Ginger Pork

$7

V

Braised Pork Belly

$12

V

Kobe Beef Tataki

$14

V

Kalbi Ribs

$15

V

Rib Eye Steak

$20

VSashimi A (7 Pieces)

$16

V

Tuna / Salmon / Yellowtail

Sashimi B (14 Pieces)

$28

V

Tuna / Salmon / Yellowtail / White Fish / Albacore

“OMAKASE”

$50+

V

Rice “Tamanishiki”

$3

V

Udon Noodle

$8

V

Soba Noodle

$8

V

Nabeyaki Udon

$12

V

NF Premium Chirashi

$34

V


Kai’s

$16

V

WSOP

$15

V

Rainbow

$15

V

Rock’n Roll #1

$15

V

Roppongi

$15

V

Dejavu

$15

V

Dragon

$12

V

Sun Set

$12

V

Kamikaze

$9

V

Cat Eye

$9

V

911

$9

V

Futo Maki

$9

V

Negi Toro

$9

V

Tekka Maki

$6

V

Ika Mentai

$4

V

Ika Natto

$6

V

Ana Kyu

$5

V

Natto Maki

$5

V

Ume Shiso

$5

V

Gobo Maki

$4

V

Oshinko

$4

V

Kappa

$4

V


Vegetable Tempura

$5 / $7

V

Vegetable

$4 / $6

V

Spider Roll

$7 / $9

V

Spicy Salmon

$5 / $7

V

California with Snow Crab

$8 /$10

V

Spicy Tuna

$5 / $7

V

Shrimp Tempura

$5 / $7

V

Scallop

$5 / $7

V

Salmon Skin

$5 / $7

V

Pink Slip

$4 / $6

V

Philadelphia

$5 / $7

V

Eel

$6 / $8

V

Caterpillar

$11

V

California

$4 / $6

V

Avocado

$4 / $6

V

Ultimate Naked

$16

V

Tiger & Dragon

$16

V

Dragon Fly

$14

V

GT-R

$14

V

Zero Tiger

$14

V

Tiger

$12

V

Rock’N Roll #2

$10

V

OMG

$9

V

Lisa Lisa

$9

V

Haley

$9

V


Japanese Lasagna

$8

V

Lobster

$12

V

Kiss Me

$10

V

Grand Canyon

$10

V

Naked Girl

$8

V

Sun Devil

$12

V

Little Darling

$10

V

Dark Circle

$10

V

Banzai

$10

V


Salmon Belly

$2.5

V

Snow Crab

$3.5

V

Octopus

$2

V

Mackeral

$2

V

Halibut

$2.5

V

Fried Bean Curd

$2.5

V

Fresh Water Eel

$3

V

Flying Fish Eggs

$2

V

Egg Omelet

$2

V

Krab Stick

$2

V

Albacore

$2.5

V

Big Eye Tuna

$3

V

Flounder

$2.5

V

Yellowtail Belly

$2.5

V

Squid

$2

V

Surf Clam

$2

V

Smoked Salmon

$3

V

Smelt Egg

$2

V

Shrimp

$2

V

Sea Eel

$2.5

V

Scallop

$3.5

V

Salmon Roe

$3.5

V

Yellowtail

$2.5

V

Salmon

$2

V


*Sashimi A and Tempura

$25

V

Tuna / Yellowtail / Salmon

*Sashimi B and Tempura

$35

V

Tuna / Yellowtail / Salmon / White Fish / Albacore

*Nigiri(8pcs) and Sashimi(9pcs)

$38

V

Tuna / Yellowtail / Salmon / Halibut / Scallop / Eel / Ikura / Mackerel

*Nigiri Tokujo(10pcs) and Tempura

$40

V

Tuna / Yellowtail / Salmon / Halibut / Scallop / Eel / Ikura / Mackerel
Sea Urchin / Special Fish

Grilled Fish and Tempura

$18

V

Your choice of Salmon Miso / Salmon Shio / Saba Shio

Grilled Chicken Teriyaki and Tempura

$20

V

10oz Chicken Breast of thigh meat

Chicken Katsu and Tempura

$22

V

10oz Chicken Breast meat

Pork Katsu and Tempura

$24

V

10oz Pork Tender Loin

Tempura

$21

V

5pcs Shrimp and 7kinds of Vegetable

Yellowtail Collar and Tempura

$24

V

2pcs of Collar

Rib Eye Steak and Tempura

$28

V

8oz Rib eye (after Trimmed)